Regulamin świadczenia usług Przygotowane

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Przed skorzystaniem z naszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.przygotowane.pl („Sklep Internetowy”), prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług Przygotowane (dalej jako „Regulamin”). Przed dokonaniem zakupu konieczna będzie Twoja zgoda na treść niniejszego Regulaminu.

O Przygotowane

Przygotowane sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, KRS: 0000959084, NIP: 5272992946 (dalej jako: „Przygotowane”) jest właścicielem oraz administratorem Sklepu Internetowego i prowadzi sprzedaż produktów za jego pośrednictwem.

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego możesz zamówić boxy ze starannie wyselekcjonowanymi i przygotowanymi przez nas daniami i wszystkimi niezbędnymi do niego produktami spożywczymi. Danie jest przeznaczone do samodzielnego przygotowania w oparciu o wybrany przez Ciebie autorski przepis naszego szefa kuchni. Każdorazowo z zamówionym boxem otrzymujesz również czasowy dostęp do materiału wideo zawierającego wybrany przez Ciebie przepis oraz wskazówki dotyczące gotowania. Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w kwestiach związanych z Twoim zamówieniem lub naszymi produktami, możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych:

Adres korespondencyjny:

Przygotowane sp. z o.o.
Plac Europejski 1, 40. piętro; 00-844 Warszawa, Polska

Adres e-mail:

[email protected]

Postanowienia ogólne

O ile inaczej nie postanowiono na piśmie, w tym w formie elektronicznej, niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności Przygotowane, stanowią całą, wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Przygotowane i stosuje się go do korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu Internetowego.

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: www.przygotowane.pl/Regulamin. Obowiązująca wersja niniejszego Regulaminu zostanie Ci przesłana na adres e-mail, po założeniu konta użytkownika lub złożeniu zamówienia, do wykorzystania w razie potrzeby w przyszłości.

Akceptując Regulamin oświadczasz, że jesteś pełnoletnia/pełnoletni i masz pełną zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, bądź masz zgodę opiekuna prawnego na jej zawarcie.

Przygotowane zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie w przypadku (i) istotnej zmiany w naszym modelu biznesowym albo zmiany okoliczności handlowych, (ii) zmiany sposobu, w jaki działamy, (iii) w odpowiedzi na zmiany przepisów prawa. Przygotowane zmieni niniejszy Regulamin wyłącznie, jeżeli powyższe przypadki będą wymagały zmiany Regulaminu. Wówczas zostanie do Ciebie przesłana informacja o planowanych zmianach na co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem. Jeżeli w w/w czasie nie sprzeciwisz się zmianom, wówczas wejdą one w życie w stosunku do Ciebie i będą obowiązywały w zakresie Twojego korzystania ze Sklepu Internetowego.

Działanie Sklepu Internetowego i obsługa zamówień

Sklep Internetowy Przygotowane umożliwia:

 • zakładania konta użytkownika (nieobowiązkowe)
 • wyszukiwanie i porównywanie naszych dań i produktów
 • składanie zamówień i dokonywanie płatności za zamówione dania i produkty
 • dostęp do instruktażowych materiałów wideo zawierających przepisy i wskazówki dotyczące gotowania
 • śledzenie zamówień, jeżeli użytkownik założy konto w Sklepie Internetowym; („Usługi”).

Będziesz mogła/mógł dokonać zakupów w naszym Sklepie Internetowym w następujący sposób:

 • jako gość, bez procedury założenia konta użytkownika w Sklepie (dalej jako „Konto Użytkownika”),
 • rejestrując się w Sklepie Internetowym i tym samym zakładając Konto Użytkownika – w tym przypadku uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym w szczególności historii zamówień, możliwości śledzenia postępów w zamówieniu, numeru przesyłki.

Aby założyć Konto Użytkownika, zostaniesz poproszona/y o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, kraj, miasto, ulicę, kod pocztowy. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

Wcelu prawidłowej realizacji zamówień przez Przygotowane, prosimy o przekazanie niezbędnych danych zgodnych z prawdą, aktualnych oraz precyzyjnych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprecyzyjnych danych, realizacja Twojego zamówienia może okazać się utrudniona.

Sklep funkcjonuje 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych związanych z modernizacją strony internetowej lub usprawnianiem jej funkcjonalności lub w przypadku problemów technicznych, które Przygotowane zobowiązuje się rozwiązać w jak najkrótszym czasie. O przerwie w działalności Sklepu Internetowego zostaniesz poinformowana/y poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji z Tobą (np. e-mail lub portale mediów społecznościowych).

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia albo usunięcia Twojego Konta Użytkownika, jedynie w następujących okolicznościach:

 • w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przedstawiłaś/eś niewłaściwe albo nieprawdziwe dane;
 • jeżeli Przygotowane ustali w oparciu o uzasadnione podstawy, że zakładając Konto Użytkownika lub składając zamówienia podałaś/eś się za inną osobę;
 • jeżeli mamy uzasadnione podstawy by stwierdzić, że usiłujesz korzystać ze Sklepu Internetowego Przygotowane w nieuczciwy sposób albo dla nielegalnych celów, bądź też zamieszczasz bezprawne, szkalujące, obraźliwe albo w inny sposób niewłaściwe treści;
 • jeżeli redystrybuujesz, dekompilujesz, używasz inżynierii wstecznej, publikujesz albo kopiujesz oprogramowanie Przygotowane albo narzędzia zapewnione za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • jeżeli naruszasz prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej albo prawo do prywatności.

Masz prawo odwołać się od decyzji Przygotowane o zawieszeniu albo deaktywowaniu Konta Użytkownika poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail.

Zgodnie z Polityką Prywatności Przygotowane, możemy przesyłać Ci informacje handlowe oraz materiały reklamowe, (w szczególności na Twój adres e-mai) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego naszych produktów albo usług oraz z zastrzeżeniem uzyskania od Ciebie dodatkowej zgody, o ile obowiązek jej pozyskania będzie miał zastosowanie. Możesz cofnąć wspomnianą zgodę albo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla celów marketingowych w dowolnym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej prośby na wskazany powyżej adres e-mail Przygotowane.

Aby złożyć zamówienie, musisz dokonać wyboru towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem ich dostępności. W szczególności będziesz miał/a możliwość wyboru przepisu, liczby porcji w pudełku, daty ich dostawy. Zamówienie musi zostać złożone z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.

Aby dokonać wyboru towaru należy wybrać opcję: „Dodaj do koszyka”. Zakończenie procesu wyboru produktów następuje poprzez wybranie przycisku „Przejdź do kasy”.

Następnie zostaniesz poproszona/y o podanie danych identyfikacyjnych umożliwiających dostawę zamówienia i przeprocesowanie płatności, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość dostawy do Twojego miejsca zamieszkania będziesz mogła/mógł sprawdzić w wyszukiwarce na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku użytkowników posiadających Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym, podanie ww. danych następuje w momencie rejestracji, a dane mogą zostać zmienione lub zaktualizowane w późniejszym czasie. Najpóźniej w tym momencie Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza zaznaczając opcję „Przeczytałem/przeczytałam i akceptuję Regulamin”. Zaznaczenie ww. opcji jest konieczne, aby móc skutecznie złożyć zamówienie.

Aby przejść dalej, należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”. W kolejnym kroku będziesz miał/a możliwość wyboru daty dostawy oraz metody płatności. Aby kontynuować, naciśnij przycisk „Złóż zamówienie”.

Podmiotem procesującym płatności jest PayU SA (PayU) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzka 182 (60-166), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 , numerem NIP 7792308495, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.944.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP1/2012

Przygotowane może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Ciebie są niepełne lub nieprawdziwe, bądź też gdy niemożliwe okaże się przeprocesowanie płatności. Poinformujemy Cię wówczas o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia i umożliwimy poprawę danych lub, jeżeli będzie to możliwe, zmianę opcji dokonania płatności.

Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy wysyłki towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, jeżeli nie podasz nam adresu dostawy na terytorium Polski. Ponadto, wysyłka do niektórych miast w Polsce może być czasowo niemożliwa, o czym zostaniesz poinformowany na etapie składania zamówienia. Możliwość dostawy możesz sprawdzić na stronie Sklepu Internetowego.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od nas realizacja Twojego zamówienia okaże się niemożliwa z powodu braków towaru (przykładowo gdy na dany towar jednocześnie zamówienie złoży kilku Klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i umożliwimy dokonanie zmiany zamówienia, odstąpienia od niego lub częściowej realizacji. Dokonamy również zwrotu płatności, z zakresie w jakim zamówienie jest niemożliwe do realizacji (jeżeli już dokonałaś/eś zapłaty).

Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłana przez Przygotowane wiadomość e-mail podany w zamówieniu lub w trakcie rejestracji. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych towarów, ich cenę,formę płatności,sposób i koszt wysyłki.

Poprzez zgodę na treść Regulaminu wyrażasz także zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym (poprzez e-mail).

Czas odpowiedzi na zapytania wynosi do 10-ciu dni roboczych

Materiały wideo

Po dokonaniu zamówienia otrzymasz od nas drogą mailową instrukcje w zakresie dostępu do materiałów wideo zawierających przepis oraz instrukcje przygotowania wybranej przez Ciebie potrawy.

Dostęp do materiału wideo będzie ważny przez 5 dni od daty dostarczenia Ci boxa, zgodnie z instrukcjami zawartymi w wysłanej przez Przygotowane wiadomości e-mail.

Przygotowane udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na korzystanie z materiału wideo wyłącznie dla celów prywatnych. Jakiekolwiek utrwalanie, modyfikowanie lub dalsze rozpowszechnianie materiałów wideo jest zabronione.

Aktywując materiał wideo wyrażasz zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy oraz do rozwiązania umowy

Konto Użytkownika może zostać przez Ciebie usunięte w dowolnym czasie, poprzez skierowanie do Przygotowane prośby o usunięcie drogą mailową lub pocztą tradycyjną (patrz: dane kontaktowe powyżej).

Zgodnie z art. 38 pkt 4) i 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na świadczenie usług przez Przygotowane.

Procedura reklamacyjna

Jeżeli okaże się, że zakupione przez Ciebie towary mają wady, albo jesteś niezadowolona/y z naszych produktów Usług, bądź jeżeli napotkasz jakikolwiek problem z dostępem do materiałów wideo lub funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, możesz złożyć reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej poprzez skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wyżej podany adres email. Twoja reklamacja powinna zawierać opis napotkanych problemów, dokumentację zdjęciową (jeżeli dotyczy towarów fizycznych) oraz preferowane rozwiązanie problemu (jeżeli reklamacja dotyczy towarów fizycznych, przysługuje Ci prawo do wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, albo odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz braku wskazania żądania przez Ciebie, w pierwszej kolejności wyślemy Ci nowego boxa. Jeśli wysyłka nowego boxa nie będzie możliwa, zwrócimy Ci koszty boxa wraz z poniesionymi prze Ciebie kosztami przesyłki (jeżeli ma to zastosowanie).

Nasza odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie albo, na Twój wniosek, e-mailem na adres, z jakiego przesłano reklamację lub na jakikolwiek inny adres wskazany przez Ciebie. Możemy poprosić Cię o przesłanie towaru w celu jego zbadania albo, wedle naszego wyboru, rozpatrzeć Twoją reklamację na podstawie opisu stanu faktycznego i materiałów zdjęciowych.

Twoja reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, zaś w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Przygotowane.

W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie wzięta pod uwagę albo w przypadku odpowiedzi negatywnej, odeślemy do Ciebie towar oraz udzielimy na piśmie informacji o przyczynie nieuznania reklamacji.

Licencja

Przyjmujesz do wiadomości, że Przygotowane jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do oprogramowania materiałów wideo oraz innych utworów udostępnionych poprzez Sklep Internetowy Przygotowane („Materiały Objęte Prawami Autorskimi”).

Przygotowane niniejszym udziela Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej, wolnej od opłat licencji, ważnej przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego, a w przypadku materiałów wideo – każdorazowo na okres 5 dni od daty dostarczenia Ci boxa , na korzystanie z Materiałów Objętych Prawami Autorskimi udostępnionych poprzez Sklep Internetowy Przygotowane dla celów niekomercyjnych i jedynie do wyświetlania zawartości Sklepu Internetowego Przygotowane w celu umożliwienia interakcji ze Sklepem Internetowym Przygotowane (w szczególności w celu umożliwienia Ci korzystania z Usług i skorzystania ze Sklepu Internetowego) lub wyświetlania instruktarzowych materiałów wideo dla celów prywatnych.

Nie jesteś uprawniona/y do:

 • usiłowania dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiałach Objętych Prawami Autorskimi,
 • modyfikowania, dystrybuowania, stosowania inżynierii wstecznej, dzielenia się, powielania, kopiowania, udzielania dalszych licencji, dokonywania zmian ani w jakikolwiek inny sposób ingerowania w Materiały Objęte Prawami Autorskimi.

Postanowienia końcowe

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną albo bezskuteczną, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełni ważne, zaś bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem odzwierciedlającym Twoje oraz nasze intencje w możliwie najbliższym kontekście.

Minimalne wymogi techniczne.

Minimalne wymogi techniczne do korzystania ze Sklepu Internetowego to: (i) połączenie z internetem; (ii) najbardziej aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek z umożliwioną obsługą cookies oraz Java Script: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari; (iii) ważny adres e-mail.

Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory albo konflikty, jakie mogą wyniknąć z lub w związku z niniejszym Regulaminem, strony będą rozstrzygać polubownie. Jako konsument zamieszkały w EOG, masz możliwość skorzystania z systemu Internetowego Rozstrzygania Sporów Komisji Europejskiej, dostępnego pod adresem https://ec.europa.eu/. W celu uzyskania dodatkowych informacji, możesz również odwiedzić stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że jesteś uprawniona/y do złożenia skargi do Miejskiego Rzecznika Konsumentów albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów, których dane można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/.

Właściwość sądów.

Wszelkie spory wynikłe z albo w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej.

Postanowienia różne.

Niniejszy Regulamin stanowi pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące wzajemnego porozumienia stron i ma pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi pisemnymi lub ustnymi uzgodnieniami odnoszącymi się do przedmiotu Regulaminu. W razie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Regulaminem a innymi dodatkowymi postanowieniami, warunkami czy zasadami opublikowanymi przez Przygotowane, niniejszy Regulamin jest wiążący, o ile nie wskazano inaczej. Językiem komunikacji pomiędzy Tobą a Przygotowane jest język polski.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:

Aby dowiedzieć się więcej możesz śledzić nas także w mediach społecznościowych